slogan

O FIRMIE

o firmie
o firmie

GPH "SURTEX" jest od 1995 roku prywatną spółką prawa handlowego z kapitałem zakładowym 1.500.000 i z tradycją blisko 60 lat nieprzerwanej działalności na rynku specjalistycznych, zaopatrzeniowych wyrobów technicznych.

Jesteśmy:
firmą sprawną, nowoczesną, zyskowną, bezpieczną i przewidywalną.

Chcemy być:
profesjonalnym pośrednikiem handlowym, realizującym dla swoich partnerów handlowych całość zaopatrzenia w uzgodnionych grupach towarów.


W tym celu:

  • nawiązujemy i stale rozwijamy dobre relacje z naszymi dostawcami, dla najważniejszych utrzymujemy na swoim terenie ich składy fabryczne;
  • oferujemy swoim odbiorcom współpracę i konsultacje w zakresie optymalnego technicznie i ekonomicznie doboru pożądanych materiałów;
  • oferujemy swoim odbiorcom dopasowanie do działających u nich systemów zaopatrzenia;
  • oferujemy swoim odbiorcom elastyczność w zakresie cen, płatności, terminów i organizacji dostaw, transportu, konfekcjonowania;
  • uzgadniamy z dostawcami życzenia naszych odbiorców dotyczące jakości, atestów, parametrów technicznych, opakowań;
  • poprawiamy jakość i zorganizowanie swojej pracy według własnej Księgi Jakości.

Polecane strony:

GPH Surtex sp. z o. o
ul. B. Krzywoustego 8
81 - 035 Gdynia
Tel. Centrala:
(058) 667-45-00
Fax:
(058) 667-45-02
e-mail:
www: